Stemdashboard 01 Jan 2019 tot 01 Apr 2019

 

Zo stemmen wij!

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het fonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van verantwoord beleggen.

Kies een periode
tot
 

Vergaderingen per land

 

 

Land Vergaderingen
Brazil 1
Canada 2
China 12
Finland 3
Germany 5
Hong Kong 1
India 4
Indonesia 3
Japan 4
Mexico 1
Peru 1
South Africa 1
South Korea 26
Spain 8
Sweden 6
Switzerland 2
Thailand 1
United Kingdom 17
United States 40
 

Vergaderingen per regio

 

 

Soorten Vergaderingen
AVA De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gewoonlijk wettelijk verplicht is.
BAV Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij een vergadering vereist is om zaken met een urgent of buitengewoon karakter te behandelen. Voor dergelijke zaken is mogelijk een bijzonder quorum of goedkeuringsniveau vereist.
AV/GAV Een algemene vergadering van aandeelhouders, vaak afwisselend gebruikt met de term BAV of GAV (gewone algemene vergadering), afhankelijk van welke term het bedrijf in kwestie gebruikt.
Groepsvergadering Er wordt een groepsvergadering gehouden wanneer over een bepaalde zaak goedkeuring vereist is van een specifieke groep van aandeelhouders.
Gerechtsvergadering Een vergadering op last van een rechtbank, waarbij aandeelhouders een jaarlijkse of een bijzondere vergadering bijeen kunnen roepen.
BAVA Een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij een vergadering vereist is om bijzondere zaken te behandelen. Dit zijn een bijzonder quorum of goedkeuringsniveau vereisen.

 

AVA Groepsvergadering/Gerechtsvergadering BAV/BAVA AV/GAV Anders Totaal
Africa 1 0 0 0 0 1
Asia & Oceania : Developed 25 1 1 0 0 27
Asia & Oceania : Emerging 2 0 16 3 0 21
Europe : Developed 23 0 1 0 0 24
Japan 3 0 1 0 0 4
Latin America & Caribbean 0 0 1 0 0 1
North America 37 0 4 0 0 41
South & Central America 2 0 0 0 0 2
UK & Ireland 13 0 1 4 0 18

Lucee 5.3.7.48 Error (database)
Message column [accountname] not found in query, columns are [VOTETYPE,RESCATEGORY,TOTALRESOLUTIONS]
SQL SELECT
votetype.description as votetype,
rescategory.repcateg as rescategory,
count(resolution.resolutionid) totalresolutions
FROM
fund,
account,
voteinstance,
event,
financialyear,
company,
capital,
resolution,
votedata,
rescategory,
votetype
WHERE fund.fundid = account.fundid
AND account.accountid = voteinstance.accountid
AND voteinstance.eventid = event.eventid
AND event.eventid = resolution.eventid
AND votedata.voteinstanceid = voteinstance.voteinstanceid
AND resolution.resolutionid = votedata.resolutionid
AND resolution.rescategoryid = rescategory.rescategoryid
AND votedata.customervote = votetype.votetypeid
AND voteinstance.active=-1
AND fund.groupid=1989
AND event.finyearid = financialyear.finyearid
AND financialyear.companyid = company.companyid
AND company.companyid = capital.companyid
AND voteinstance.capitalid = capital.capitalid
AND (capital.issued Is Null Or capital.issued < event.eventdate)
AND (capital.cancelled Is Null Or capital.cancelled > event.eventdate)

AND event.eventdate >= '1-Jan-2019'::timestamp without time zone


and event.eventdate < '1-Apr-2019'::timestamp without time zone + '23:59:59'::time without time zone

GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2
Stacktrace The Error Occurred in
/opt/bsg.minerva.info/algemeenInner.cfm: line 1044
1042: <cfif rs_getIssue.recordcount GT 0>
1043: <a name="votesumissue"></a>
1044: <cfoutput query="rs_getIssue" group="accountname">
1045:
1046: <div class="pagebreak">&nbsp;</div>

Java Stacktrace lucee.runtime.exp.DatabaseException: column [accountname] not found in query, columns are [VOTETYPE,RESCATEGORY,TOTALRESOLUTIONS]
  at lucee.runtime.type.QueryImpl.getAt(QueryImpl.java:921)
  at lucee.runtime.type.QueryImpl.get(QueryImpl.java:867)
  at lucee.runtime.util.NumberIterator.load(NumberIterator.java:221)
  at algemeeninner_cfm$cf.call(/algemeenInner.cfm:1044)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude(PageContextImpl.java:945)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude(PageContextImpl.java:837)
  at lucee.runtime.listener.ClassicAppListener._onRequest(ClassicAppListener.java:64)
  at lucee.runtime.listener.MixedAppListener.onRequest(MixedAppListener.java:43)
  at lucee.runtime.PageContextImpl.execute(PageContextImpl.java:2416)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._execute(PageContextImpl.java:2406)
  at lucee.runtime.PageContextImpl.executeCFML(PageContextImpl.java:2381)
  at lucee.runtime.engine.Request.exe(Request.java:43)
  at lucee.runtime.engine.CFMLEngineImpl._service(CFMLEngineImpl.java:1170)
  at lucee.runtime.engine.CFMLEngineImpl.serviceCFML(CFMLEngineImpl.java:1116)
  at lucee.loader.engine.CFMLEngineWrapper.serviceCFML(CFMLEngineWrapper.java:102)
  at lucee.loader.servlet.CFMLServlet.service(CFMLServlet.java:51)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:291)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:212)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:106)
  at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:502)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:141)
  at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:79)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:88)
  at org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve.invoke(RemoteIpValve.java:676)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:521)
  at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1096)
  at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:674)
  at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1500)
  at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.run(NioEndpoint.java:1456)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
 
Timestamp 18-9-21 18:33:48 CEST